Obxetivo xeraL

O obxetivo xeral deste proxecto é o aumento na comercialización de produtos da pesca costeira artesanal, mediante a mellora das instalacións e modernización do sistema de xestión, que permitan unha optimización nos fluxos de traballo e así aumentar a competitividade da empresa.


Obxetivos especificos

  • Aumento na facturación correspondente as ventas dos productos da pesca costeira artesanal. 
  • Optimización nos fluxos de traballo para aumentar a competitividade da empresa.

Resultados

Este proxecto contribúe directamente ó fomento do crecemento económico o que favorece o mantenemento do empleo na empresa e de maneira indirecta a creación de emprego na comunidade costeira da Ría de Pontevedra e outras rías do redor. 

Contribúe tamén a diversificación das actividades no marco da pesca introduccindo no seu catálogo especies pouco coñecidas e, por tanto pouco explotadas comercialmente, e todas elas obtidas mediante pesca costeira artesanal.


PATROCINADO POR

logotipos unidos.png